Warning: A non-numeric value encountered in /www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5852

Geen uitbuiting ter eer en glorie van die prachtige grafsteen voor je dierbare

De arbeidsomstandigheden in de granietgroeves zijn verre van ideaal. In een zinderende hitte van vaak meer dan 40 graden zwoegen de arbeiders voor een dagloon van nauwelijks meer dan 2 euro. Kinderarbeid, schuldslavernij, ontbossing en waterverontreiniging zijn termen die al snel de kop opsteken.

RMP oprichter Bert Reubsaet: “Dat zijn onmenselijke toestanden waar wat aan gedaan moet worden. Wij ontwerpen hele persoonlijke grafmonumenten toegesneden op de overledenen. De nabestaanden zijn er vaak maandenlang mee bezig en groeien naar hun ontwerp toe. Het kan toch niet zijn dat aan de andere kant van de wereld mensen uitgebuit worden ter eer en glorie van dat prachtige grafmonument voor je dierbare. Dat wil toch niemand.

Wij willen geen grafmonumenten verkopen waar bloed aanzit. Ik ben grafmonumenten gaan ontwerpen, nadat mijn vader in 1996 kwam te overlijden.

Fair Stone Foundation team

Daarvoor werkte ik als journalist en met die achtergrond heb je toch wel een wat kritischer kijk op de samenleving. Goede arbeidsvoorwaarden, ook in India waren en zijn voor mij vanaf het allereerste begin de normaalste zaak van de wereld. Daar zet ik me dagelijks voor in.

Onze Indiase partner staat open voor nieuwe ideeën en heeft een moderne fabriek voor grafstenen uit de grond gestampt met moderne Europese machines en hulpmiddelen. Stofafzuigsystemen, waterzuiveringsinstallaties, veiligheidsschoenen, gehoorbeschermers etcetra behoren tot de standaarduitrusting. In die fabriek werken ruim 700 geschoolde steenhouwers, kunstenaars en bronsgieters. Wij zijn nu bezig met het opzetten van een Ondernemingsraad. Voor India zeer revolutionair. “

De Werkgroep Duurzame Natuursteen werkt in samenwerking met andere Europese initiatieven aan de ontwikkeling van een Europees certificaat voor duurzaam geproduceerde natuursteen. RMP Grafmonumenten is een van de pioniers en zet zich al vanaf 2001 in met een actief verbeterproces. Samen met de Werkgroep Duurzame Natuursteen is een gedragscode ontwikkeld waarmee knelpunten in de aanvoerketen kunnen worden aangepakt. In de code zijn arbeidsnormen, mensenrechten en milieunormen opgenomen.