Warning: A non-numeric value encountered in /www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5852

Gedragscode duurzame natuursteen uitgangspunt van RMP Grafmonumenten

In de code zijn arbeidsnormen, mensenrechten en milieunormen opgenomen. RMP Grafmonumenten is een van de pioniers en zet zich al vanaf 2001 in met een actief verbeterproces. In de gedragcode wordt speciaal gelet op de onderstaande onderwerpen.

Maatschappij

 • Respect voor nationale wetten, waaronder die over vergunning voor mijnbouw, corruptie, en belasting
 • Respect voor lokale gemeenschappen
 • Betrokkenheid lokale en nationale stakeholders bij keuzes over duurzaamheid

Arbeid

 • Geen dwangarbeid
 • Geen kinderarbeid
 • Geen discriminatie op het werk
 • Vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen
 • Leefbaar loon
 • Arbeidstijden
 • Veiligheid en gezondheid op de werkplek en in migrantenverblijven
 • Een wettig arbeidscontract

Milieu

 • Bescherming van grond- en oppervlaktewater
 • Zuivere lucht
 • Afvalverwerking
 • Bescherming van het landschap & biodiversiteit